C/O 3 BÊN LÀ GÌ? C/O 3 BÊN NHƯ NÀO LÀ HỢP LỆ?

C/O 3 BÊN LÀ GÌ? C/O 3 BÊN NHƯ NÀO LÀ HỢP LỆ?

Certificate of Origin (C/O) 3 bên là gì? Như thế nào là C/O 3 bên hợp lệ?

Dựa vào các văn bản luật, mình đưa ra mẫu 3 bên đúng như sau:
Công ty A là công ty xuất khẩu – công ty bán hàng ở Hongkong
Công ty B người gửi hàng ở China
Công ty C là nhà nhập khẩu tại Việt Nam. Công ty C mua hàng của công ty A và giao hàng từ China.
Hồ sơ đúng như sau:

 1. Invoice, packing list, hợp đồng được ký kết giữa công ty C và công ty A. Trên hợp đồng và invoice, có thể thể hiện: Shipper: Công ty B.
 2. Số invoice và ngày invoice phải thể hiện trên ô số 10 của FORM E.
 3. Ô số 1 của bill có thể là công ty A hoặc Công ty B. Nếu ô số 1 trên bill thể hiện công ty B, muốn show chi tiết hơn, có thể show thêm công ty A ở Notify party trên bill.
 4. Trên ô số 7 của FORM E thể hiện: The third party: Công ty A
 5. Tích vào ô số 13 “Third Party Invoicing”
 6. Trên tờ khai: Người xuất khẩu là công ty A và người nhập khẩu là công ty C.

Trường hợp cả 2 công ty người bán hàng (seller hay exporter) A và người gửi hàng và làm FORM E (shipper) B đều ở China. Xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: C/O FORM E hợp lệ và được chấp nhận hưởng ưu đãi thuế đặc biệt khi và chỉ khi:

Ngoài các nội dung như bên trên, có 2 điểm cần lưu ý:

 1. Invoice, packing list, hợp đồng được ký kết giữa công ty C và công ty A. Trên hợp đồng và invoice, có thể thể hiện: Shipper: Công ty B.
 2. Số invoice và ngày invoice phải thể hiện trên ô số 10 của FORM E.
 3. Ô số 1 của bill có thể là công ty A hoặc Công ty B. Nếu ô số 1 trên bill thể hiện công ty B, muốn show chi tiết hơn, có thể show thêm công ty A ở Notify party trên bill.
 4. Trên ô số 7 của FORM E thể hiện: The third party: Công ty A hoặc chỉ show tên “Công ty A”
 5. Trên ô số 7 thể hiện được: Công ty A với nội dung:
  “The third party: Công ty A” hoặc chỉ là “Công ty A”
  Không thể hiện chữ: “Manufacturer: Công ty A”
 6. Tích vào ô số 13: Third party Invocing
 7. Trên tờ khai thể hiện công ty xuất khẩu là A và công ty nhập khẩu là C.

Trường hợp 2: C/O FORM E không hợp lệ và không được chấp nhận hưởng ưu đãi thuế đặc biệt khi:

 1. Công ty C ký hợp đồng với công ty A (nhà máy sản xuất, người xuất khẩu)
 2. Invoice, packing list đều được issue bởi công ty A
 3. Tại ô số 1 của FORM E thể hiện người xuất khẩu là công ty B, ô số 7 thể hiện: Manufacture: Công ty A

Như vậy chứng từ thể hiện công ty C mua trực tiếp từ nhà sản xuất, xuất khẩu là công ty A, nhưng người đứng trên ô số 1 FORM E lại thể hiện là công ty B. Trường hợp này gọi là C/O FORM E ủy quyền và C/O FORM E không được chấp nhận, chắc chắn bị bác C/O luôn và không được hưởng ưu đãi thuế đặc biệt. Tham khảo công văn 113 và công văn 1424 bên trên.

Trường hợp 3 (không phải trường hợp mua bán 3 bên)

C/O FORM E Hợp lệ và được chấp nhận hưởng ưu đãi đặc biệt như sau:
Nhà xuất khẩu, người bán hàng là: Công ty A tại China
Nhà sản xuất (Manufacture): Công ty B tại China
Người mua hàng là: Công ty C tại Việt Nam
Hồ sơ sẽ show như sau:

 1. Ô số 1 FORM E: Show công ty A
 2. Ô số 7 show công ty B: Manufacture: công ty B
 3. Không tích third party invoicing
 4. Invoice, packing list, bill, tờ khai đều show công ty A
 5. Trên vỏ thùng hàng show shipper là công A, hoặc Manufacture công ty B. Tránh nhầm lẫn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.