D&T Logistics cung cấp dịch vụ Tư vấn hồ sơ Hải quan với các kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn với sự hiểu biết cụ thể về việc thông quan tại nước bạn và sự khác biệt về thông lệ hải quan quốc tế. Với đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhiều năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi thực hiện tốt hơn đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho công ty của bạn với chất lượng hàng đầu và hiệu quả.

Bên cạnh các sản phẩm xuất nhập khẩu và môi giới hải quan, công ty D&T Logistics chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu:

  • Giấy phép xuất khẩu dịch vụ, xin vui lòng thông báo chất lượng sản phẩm.
  • Kiểm soát chất lượng dịch vụ đăng ký nhà nước: an toàn thực phẩm, kiểm tra văn hoá và kiểm dịch động thực vật, kiểm tra sự phù hợp và các tiêu chuẩn phù hợp, đăng ký an toàn đăng ký sản phẩm lao động, đăng ký hoá chất ….
  • Xin C/O mẫu A, B, D, E, AJ, AK, KV, AANZ để xuất khẩu.
  • Xử lý chất thải, gỗ cho các điều kiện vận chuyển ở một số thị trường đã được yêu cầu: Úc, New Zealand, Mỹ, Châu Âu ….
  • Các sản phẩm bao bì: bao bì kín, đóng gói gỗ (ít hoặc đóng), pallet đóng ………
  • Bốc xếp hàng hoá tại kho, cảng …

Gọi ngay: 0909.04.4648