VIỆT NAM CÓ NHỮNG LOẠI HÌNH FTA NÀO ?

VIỆT NAM CÓ NHỮNG LOẠI HÌNH FTA NÀO ?

CÂU HỎI

VIỆT NAM CÓ NHỮNG LOẠI HÌNH FTA NÀO ?

TRẢ LỜI

Hiện nay có một số loại hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia như sau:

  • FTA khu vực: là FTA được ký giữa các nước trong cùng một tổ chức khu vực. Ví dụ: AFTA.
  • FTA song phương: được ký giữa 2 nước. Ví dụ như FTA giữa Việt Nam và Chi Lê..;
  • FTA đa phương: được ký giữa nhiều đối tác khác nhau. Ví dụ như TPP…;
  • FTA được ký giữa một tổ chức với một nước: ví dụ các FTA được ký giữa một bên là tổ chức ASEAN với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Hay FTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *