QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰNG LETTER OF CREDIT (LC)

QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰNG LETTER OF CREDIT (LC)

Chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình thanh toán Letter of credit (LC). Để dễ hiểu hơn, mình sẽ đưa ra quy trình đơn giản và chung nhất.

Các bên tham gia trong quy trình này gồm có 4 bên:
Importer (buyer): Người nhập khẩu hay còn gọi là người mua hàng.Trong LC gọi là Người yêu cầu mở LC (the applicant)
Exporter (Seller): Người xuất khẩu hay còn gọi là người bán hàng. Trong LC gọi là Người thụ hưởng (the beneficiary)
Ngân hàng phát hành LC (Issuing bank): Đây là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu
Ngân hàng Thông báo LC (Advising bank): Ngân hàng bên bán Advising bank

QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰNG LETTER OF CREDIT (LC)

(0) Người bán và người mua ký kết hợp đồng ngoại thương (Commercial Contract). Trong hợp đồng người xuất khẩu và người nhập khẩu phải chấp nhận phương thức thanh toán LC. Ngoài ra hợp đồng cũng quy định rõ các yêu cầu trong LC. Thâm chí, dấu chấm và dấu phẩy cũng phải quy định rõ ràng và thống nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng cần hiểu là, không nhất thiết LC phải giống hợp đồng ngoại thương về mọi quy định. Đây 2 loại giấy tờ riêng biệt và không ràng buộc nhau.

(1) Người mua (người nhập khẩu) dựa vào hợp đồng ký kết với người bán, làm đơn xin mở LC gửi đến ngân hàng của mình – Ngân hàng phát hành (THE ISSUING BANK). Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn yêu cầu mở LC.
  • Quyết định thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số xuất nhập khẩu-nếu có (đối với giao dịch lần đầu).
  • Hợp đồng ngoại thương.
  • Giấy phép nhập khẩu.
  • Cam kết thanh toán (trường hợp mở LC trả chậm).
  • Trường hợp người mua ký quỹ LC dưới 100% trị giá LC phải có bản giải trình do phòng tín dụng của chi nhánh lập được giám đốc chi nhánh phê duyệt.
    (2) Ngân hàng phát hành (Issuing bank) sẽ xem xét, nếu chấp thuận sẽ gởi LC cho ngân hàng thông báo (Advising bank) để gởi cho người thụ hưởng là người xuất khẩu (the beneficiary). Và chú ý là ngân hàng thông báo phải có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành. Như vậy, ngân hàng thông báo mới có khả năng để kiểm tra tính chân thật của LC.

(3) Ngân hàng thông báo sẽ đánh giá LC và chuyển LC bản gốc đến người bán, người bán kiểm tra khả năng đáp ứng LC và có thể đề nghị chỉnh sửa (nếu cần).

(4) Người thụ hưởng (người xuất khẩu) tiến hành kiểm tra LC, nếu mọi thứ đã đúng thì sẽ giao hàng cho người nhập khẩu.

(5) Sau khi giao hàng, người xuất khẩu phải chuẩn bị bộ chứng từ hợp lệ để chuyển cho ngân hàng thông báo (Advising bank) và kèm theo bộ chứng từ là thông báo đòi tiền. Trong bước này xuất hiện chứng từ và thanh toán do đó phương thức này được gọi là “Thư tín dụng chứng từ” (Letter of Credit). Giao chứng từ và yêu cầu thanh toán.

(6) Sau khi nhận bộ chứng từ. Ngân hàng thông báo phải có trách nhiệm kiểm tra bộ chứng từ hợp lệ chưa? Trong thanh toán tín dụng chứng từ thì bộ chứng từ phải tuân thủ UCP (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) và ISBP (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents Under Documentary Credits). Những bài sau mình sẽ viết về UCP và ISBP.

Trong bài viết về học xuất nhập khẩu ra làm gì, mình có nhắc đến nghề thanh toán quốc tế. Do đó, Nếu bạn nào muốn theo ngành này chắc chắc phải tìm hiểu sâu về UCP và ISBP.

(7) Sau khi nhận được bộ chứng từ khi bước (6) kết thúc, ngân hàng phát hành sẽ kiểm tra bộ chứng từ. Sau quá trình kiểm tra phải thông báo kết quả kiểm tra đến ngân hàng thông báo.

(8) Sau quá trình này bộ chứng từ đã trong tay của ngân hàng phát hành. Bộ chứng từ này nếu sai thì ngân hàng thông báo có trách nhiệm yêu cầu tu chỉnh. Nếu hợp lệ thì ngân hàng thông báo có trách nhiệm thông báo cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) và thanh toán.

(9) Khi ngân hàng thông báo đã thanh toán cho nhà xuất khẩu. Ngân hàng mở LC sẽ tiến hành phát hành thanh toán đến người nhập khẩu.

(10) Tiền sẽ chính thức chuyển vào tài khoản ngân hàng phát hành LC. Tức là ghi có vào tài khoản của ngân hàng phát hành LC.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *