KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ NỘP THUẾ NK HÀNG HÓA, PHÍ HẢI QUAN TỪ NGÀY 1/4/2019

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ NỘP THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, PHÍ HẢI QUAN TỪ NGÀY 1/4/2019

I. KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ NỘP THUẾ NK HÀNG HÓA, PHÍ HẢI QUAN TỪ NGÀY 1/4/2019

Kể từ ngày 01/04/2019, tất cả các khoản nộp ngân sách nhà nước (bao gồm: tiền thuế NK hàng hóa, tiền phạt, tiền phí, tiền chậm nộp, lệ phí và các khoản thu khác) trong XNK sẽ được thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán qua ngân hàng sẽ được thực hiện bởi hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại quầy ngân hàng. Ngay sau đó, số tiền nộp sẽ được ngân hàng chuyển vào tài khoản cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước.

Tuy nhiên, hình thức này bắt buộc các đơn vị, tổ chức kinh tế nộp phí phải có tài khoản tại ngân hàng phối hợp thu các khoản nộp ngân sách nhà nước. Theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

II. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN PHÍ NỘP THUẾ NK HÀNG HÓA, PHÍ HẢI QUAN

Đối với các khoản phí nộp thuế NK hàng hóa, phí hải quan: do số tiền phí, lệ phí của các tờ khai thấp, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc nộp tiền, cơ quan Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan thì việc nộp tiền phí, lệ phí hải quan được thực hiện cùng thời điểm với việc nộp tiền thuế.

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan thực hiện niêm yết công khai Thông tư 136/2018/TT-BTC và công văn này tại trụ sở của cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinh tế làm thủ tục XNK hàng hóa tại đơn vị về thời điểm bắt buộc thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức, phối hợp với các Chi nhánh ngân hàng thương mại phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để tổ chức các điểm giao dịch, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan hỗ trợ các doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa.

Chúc tất cả các bạn thành công !!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *