NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?

I. NHẬP KHẨU LÀ GÌ?

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?

Theo WIKIPEDIA thì nhập khẩu hay nhập cảng là các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ qua đường biên giới quốc gia ngoài nước vào trong nước. Hàng nhập khẩu của nước tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ là hàng xuất khẩu của một nước gửi đi bán hàng hóa, dịch vụ đó. Nhập khẩu và Xuất khẩu là những giao dịch tài chính của Thương mại Quốc tế.

Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ là môi giới. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là một hệ thống các quan hệ buôn bán trong một nền kinh tế có cả tổ chức bên trong và bên ngoài.

II. KIM NGẠCH NHẬP KHẨU LÀ GÌ?

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?

Kim ngạch nhập khẩu là tổng giá trị thu được từ toàn bộ quá trình nhập khẩu các hàng hóa, dịch vụ của một nước trong một thời gian nhất định thường là tháng, quý và năm, sau đó được quy đổi đồng bộ về một loại tiền tệ nhất định.

III. VAI TRÒ CỦA NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC NHÀ

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?
NHẬP KHẨU HÀNG HÓA LÀ GÌ? CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU?
  • Nhập khẩu giúp thúc đẩy nhanh quá trình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước
  • Bổ xung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế
  • Đảm bảo đầu vào cho sản xuất tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.
  • Có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu ,tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *