CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?

CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?

CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY

I. XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP

CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?

Xuất khẩu trực tiếp là hình thức xuất khẩu phổ biến nhất hiện nay. Theo đó, 2 bên mua-bán sẽ trực tiếp ký hợp đồng ngoại thương với nhau. Hợp đồng được ký kết này phải phù hợp và tuân thủ pháp luật với từng quốc gia và điều lệ mua bán quốc tế.

KHAIHAIQUAN.NET thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp thì hầu như khác hàng thường sử dụng theo hình thức mua-bán này. Họ có thể là đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, hoặc cũng có thể là đơn vị thương mại cho loại hàng hóa này.

II. XUẤT KHẨU GIÁN TIẾP (ỦY THÁC XUẤT KHẨU)

Theo đó, khi sử dụng hình thức này bên bán hàng sẽ ủy thác cho một bên đơn vị khác để đứng ra xuất khẩu. Khi đó, bên ủy thác sẽ đứng ra xuất khẩu hàng hóa trên danh nghĩa của chính mình.

Các doanh nghiệp sử dụng hình thức xuất khẩu ủy thác này thường là các doanh nghiệp nhỏ, mới được thành lập. Vì lúc này họ chưa có nhiều kinh nghiệm về xuất khẩu, hạn chế về nhân lực, các thủ tục xuất khẩu, quy định của nhà nước,…

III. GIA CÔNG XUẤT KHẨU

CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?
CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?

Loại hình này thì doanh nghiệp trong nước sẽ nhận tư liệu sản xuất từ nước ngoài (thường là máy móc, nguyên vật liệu). Sau đó họ sẽ sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng từ nước ngoài yêu cầu.

IV. XUẤT KHẨU TẠI CHỖ

Là loại hình thức mà doanh nghiệp trong nước bán sản phẩm cho một doanh nghiệp nước ngoài và được chính nhà nhập khẩu này chỉ định giao hàng cho một doanh nghiệp khác ngay trong nước.

V. TẠM XUẤT TÁI NHẬP , TẠM NHẬP TÁI XUẤT

Là loại hình thức mà hàng hóa chỉ tạm thời được xuất đi nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất đinh, sau đó lại được nhập khẩu về hoặc là tạm thời nhập khẩu về nước, sau đó lại được xuất khẩu đi.

VI. BUÔN BÁN ĐỐI LƯU

CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?
CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU PHỔ BIẾN HIỆN NAY ?

Là hình thức trao đổi hàng hóa với đối tác. Lúc này, người mua đồng thời cũng là người bán và ngược lại. Với lượng hàng hàng xuất-nhập có giá trị tương đương với nhau.

VII. XUẤT KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ

Thường sẽ được diễn ra giữa các quốc gia có mối quan hệ mật thiết. Doanh nghiệp tiến hành xuất khẩu theo chỉ định, hướng dẫn trong văn bản đã ký của chính phủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *