• ADDRESS

Văn phòng:  Tòa nhà Báo Pháp Luật, số 34, đường Hoàng Việt, phường 04, quận Tân Bình, TP. HCM

  • EMAIL:

Thủ tục thông quan: ops@dntlogistics.vn

Các vấn đề khác: David@dntlogistics.vn

  • HOTLINE

Hotline: 0909.04.4648 (Mr. Kan) – 0902.08.4648 (Mr. David)

Tel : +84-28-3825.4246 / 3825.4648 / 3825.4868