INCOTERMS CÓ THỂ THAY THẾ CHO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI HAY KHÔNG ?

INCOTERMS CÓ THỂ THAY THẾ CHO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI HAY KHÔNG ?

CÂU HỎI

Incoterms có thể thay thế cho hợp đồng thương mại hay là không?

TRẢ LỜI

Các điều kiện thương mại của Incoterms chỉ đề cập đến những nghĩa vụ chủ yếu có liên quan đến mua bán hàng hóa như: giao nhận hàng; nghĩa vụ và chi phí có liên quan đến vận tải hàng hóa; bảo hiểm chuyên chở hàng; về chuyển giao và giao nhận các chứng từ hàng hóa; địa điểm chuyển rủi ro….

Cho nên Incoterms không thể thay thế cho hợp đồng ngoại thương. Hợp đồng ngoại thương cần phải chứa đựng những điều khoản khác như: phẩm chất, khối lượng hàng hóa giao dịch; giá cả; điều kiện thanh toán; bất khả kháng; khiếu nại; phạt và bồi thường… mới trở thành cơ sở pháp lý làm nền tảng thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp giữa các bên mua bán.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *