CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ

I. HS CODE, CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ

Để xác định mã HS code phụ tùng ô tô, cần tuân theo loại xe sử dụng hoặc những mã định danh dùng cho nhiều loại xe khác nhau.
Linh kiện hoặc phụ tùng theo nguyên tắc nếu có mã định danh thì áp theo mã định danh, nếu không có thì áp theo mã bộ phận nhé ^^.

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ

Ví dụ nhập khẩu phụ tùng ô tô như sau:

 • 3926.30 : Các sản phẩm bằng nhựa
 • 4011, 4012, 4013, 4016 : Các sản phẩm bằng cao su: lốp, săm, ống dẫn, gioăng,….
 • 8409 : Bộ phận của động cơ ô tô: thân động cơ, xi lanh, quy lát, chế hòa khí
 • 8413,8414 : Linh kiện bơm, quạt gió, máy nén khí
 • 8511, 8544 : Các linh kiện liên quan đến điện
 • 8483 : Trục khủy, ổ bi, bánh răng
 • 8512 : Đèn
 • 8706 : Khung gầm có gắn động cơ
 • 8708 : Các bộ phận khác

II. QUY ĐỊNH, THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ

1. Căn cứ theo pháp lý

Nhập khẩu phụ tùng ô tô theo pháp lý:

 • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
 • Công văn số 6489/TCHQ-GSQL

2. Quy định về thủ tục nhập khẩu phụ tùng ô tô

Theo thông tư 41/2018/TT-BGTVT có danh mục các phụ tùng ô tô trong Phụ lục II phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường”

Với những sản phẩm này, doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan phải nộp cho cơ quan hải quan Bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra chất lượng.

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *